Systemdesign och utveckling med inriktning på Microsoft .NET och Azure.