MICROSOFT AZURE | .NET CORE | SQL SERVER
Systemdesign och utveckling med inriktning på Microsoft .NET Core och Azure.