Systemdesign och utveckling med inriktning på Microsoft .Net och Azure.